การแข่งขันเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

WE’ll WIL TOGETHRT

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

มาพบกันอีกครั้ง... เนินเดิมที่เราวิ่งข้างๆ กัน

29th Maemmoh Marathon 2020 ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95