แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28

การแข่งขันเดิน - วิ่ง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

ที่โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เปิดรับสมัครที่นี่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
*หากนักวิ่งเต็มจำนวนก่อน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดนะจ๊ะ
ไม่รับไม่เพิ่มหน้างานเน้อจ้าวว

แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28 ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง ระบบชิบจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95